Global oppvarming, personlige valg og arbeidsplassen

Global oppvarming blir for hvert år som går mer og mer tydelig i verden rundt oss. Man ser at dyr emigrerer til nye områder, isen smelter, havene stiger og nedbørsmengdene øker. I tillegg til at politiske beslutninger bidrar til verdens kamp for tilværelsen kan også personlige valg og bedriftsstrategier bidra til å minske våre utslipp av drivhusgasser.

Flere bedrifter har de siste årene satset på mer miljøvennlige kontorbygninger. Man ser at forbrukere responderer positivt på firmaer med et miljøvennlig image. Derfor ser flere bedrifter på byggingen av nye og miljøvennlige hovedkvarter som et ledd i en markedsføringskampanje for bedriften. Samtidig ser også bedriftseiere at miljøvennlige og innovative løsninger for å minimere utslipp også sparer dem kostnader knyttet til strømforbruk, oppvarming og nedkjøling. Man ser også at arbeidsplasser som er mer miljøvennlige tiltrekker seg unge og flinke ansatte og er bedre på å beholde gode ansatte som allerede er i bedriften.

Personlige valg utgjør en forskjell

Personlige valg påvirker også vårt karbonavtrykk. Derfor oppfordres også enkeltpersoner til å ta ansvar for å gjøre sin arbeidsplass mer miljøvennlig. For eksempel kan du oppmuntre dine kolleger til å forsøke å lese ting på PC-en istedenfor å printe ut papirark, og om de absolutt må printe ut noe kan man tipse dem om at det er mulig å bruke begge sider av arket slik at man halverer avfallet. Du kan også sørge for at det finnes resirkuleringsstasjoner på arbeidsplassen din, enten snakk med sjefen eller kommunen din. Om du jobber i et åpent kontorlandskap bør det være en resirkulerings-bøtter per hver tiende ansatt.

Pendling til og fra jobb kan også gjøres mye mer miljøvennlig. Her har også bedriftseiere et ansvar. Man bør skape insentiver slik at folk velger kollektiv transport eller sykkel istedenfor å kjøre bil. For eksempel kan man installere sykkelparkering utenfor inngangen til kontorbygget slik at dette er praktisk for de som velger å sykle. Man kan også subsidiere reiseveien for de ansatte om de velger å bruke kollektiv transport. Om dette ikke holder kan man dele ut pengepremier til de som velger å ikke bruke parkeringsplassen sin på jobben. Eller innføre ekstra avgifter for de som kjører bil.

Det finnes flere hverdagslige avgjørelser som påvirker miljøet og klimaet. For eksempel anbefales det at vi spiser mindre kjøtt, spesielt storfe. Man bør også skifte ut hvitevarer som er over fem år gamle siden de er halvparten så energi-effektive som nyere modeller. Pengene du bruker på å kjøpe inn nye hvitevarer vil ofte bli spart inn på strømregningen i løpet av et par år.

Menneskeskapt

FNs klimapanel samler verdens ledende forskere på klima med jevne mellomrom. Dette panelet går så gjennom all forskning som er blitt gjort de siste årene og gir så ut en rapport med en konsensus om hva forskningen mener om global oppvarming og årsakene til denne. FNs klimapanel har kommet frem til at mennesker har en avgjørende betydning for klimaendringen vi nå er begynt å oppleve.

Forskere finner bevis på global oppvarming på mange ulike måter. Det finnes mange spor rundt om på planeten, blant annet kan man bore ned i isbreer og finne gassbobler bestående av atmosfære fra flere tusen år siden som er fryst i tid. Man kan også se på gamle trær, disse lagrer nemlig informasjon i ringene i stammen sin. Man kan også suge opp sedimenter fra bunnen av hav og innsjøer. I sedimentene ligger partikler og skapninger fra hundrevis av år tilbake og disse har lagret i seg hva som fantes i luften og vannet på det tidspunktet de sank til bunnen.

Mer om dette kan du lese på denne siden!

Privacy Policy