10 ting du kan gjøre for å hindre global oppvarming

Ti måter å redde verden på

Du tar mange rutinemessige avgjørelser hver dag som former hverdagen din, for eksempel hvor du kjøper mat og hvordan du reiser til jobb. Disse avgjørelsene kan virke små, men samlet har de en stor effekt på global oppvarming.

Amerikanere slipper ut 21 tonn med varmefangende gasser per innbygger, dette er fire ganger det globale gjennomsnittet og er dobbelt så mye som andre land med relativt lik levestandard, som for eksempel Frankrike og Japan. Dette betyr at spesielt amerikanere sine personlige avgjørelser kan kraftig redusere effekten av global oppvarming.

Å redusere utslipp betyr ikke nødvendigvis å reise tilbake i tid til steinalderen. Det betyr heller å gjøre smarte valg, bruke energi-effektive produkter og ha en forståelse for hvilke deler av livsstilen din som skaper mye utslipp av drivhusgasser. Ofte vil det å ta klimavennlige avgjørelser også spare deg penger!

Nedenfor følger ti ting du kan gjøre for å minske den globale oppvarmingen:

  • Bilen; den viktigste personlige klima-avgjørelsen. Når du kjøper din neste bil bør du kjøpe den som er mest drivstoff-effektiv i sin klasse. For ca hver fjerde liter med bensin du bruker så slipper du ut cirka 11 kg med drivhusgasser i atmosfæren. En mer effektiv motor vil ikke bare minske global oppvarming, men vil også spare deg tusenvis av kroner på bensinstasjonen.  
  • Isolering. I rimelig godt isolerte hus vil luftlekkasjer gjøre at rundt 15-25 prosent av varmen vil lekke ut. Dette gjelder varmen vi betaler for om vinteren og det huset skaper om sommeren. Mange selskaper tilbyr gratis sjekk av huset ditt som kan hjelpe deg å finne de største luftlekkasjene og gir deg så muligheten til å isolere disse bedre.
  • Kjøp en termostat som kan programmeres. Dette kan senke utslippene dine forbundet med oppvarming og nedkjøling. Du kan øke varmen når du er hjemme og senke denne når du er borte.
  • Spis mindre kjøtt, spesielt storfe. Mat står for en stor del av våre utslipp. Om du vil forandre noe ved dine matvaner bør du hovedsakelig redusere ditt inntak av kjøtt, spesielt storfe. Storfekjøtt er forbundet med 18 ganger mer utslipp enn hva den samme mengden pasta er. En vanlig familie på fire som bestemmer seg for å spise halvparten så mye kjøtt kan minske sine utslipp med rundt tre tonn hvert år.
  • Bruk skjøteledninger til hjemmekontoret og i stuen. Dette vil garantert senke kostnadene dine knyttet til strømforbruk. Om din printer er påslått når du ikke bruker denne kan det koste deg over tusen kroner i året. Skjøteledninger gjør det lettere å skru av all strøm i hjemmet.
  • Oppgrader hvitevarer som er over fem år gamle. Nye hvitevarer er over dobbelt så energi-effektive som eldre generasjoner. En oppgradering av kjøleskapet kan eksempelvis betale for seg selv i løpet av tre år bare ved at den bruker mindre strøm. Nye hvitevare som er mer energi-effektive kan koste mer enn eldre generasjoner, men dette vil fort bli verdt da de bruker mye mindre strøm.
  • Kjøp en strømmåler. Finn ut hvilke deler av huset ditt som bruker mest strøm, dette kan hjelpe deg å ta grep og senke strømkostnadene dine.
  • Bytt lyspærer. Nye LED-lyspærer gir deg samme belysning og bruker kun 15 prosent av elektrisiteten til vanlige lyspærer. Dette kan spare deg for rundt tusen kroner årlig.
  • Vask klær med kaldt vann. Klær blir like rene med kaldt vann om du bruker nyere vaskemidler. Varmt vann bruker fem ganger så mye energi, og skaper fem ganger så mye utslipp. Dette kan også spare deg rundt 1000 kroner i året.
  • Kjøp færre ting.  Reduser forbruk, velg heller å gjenbruke og resirkulere. Det handler om indirekte forurensing, vårt forbruk fører til mer produksjon av varer, som igjen skaper utslipp.  

 

Privacy Policy