Skap bærekraftig prestasjonskultur

Grønne arbeidsplasser

La oss si at et firma vokser i størrelse og må finne nye lokaler som passer de ansattes behov bedre. Da ønsker man å skape en bærekraftig strategi, tiltrekke og beholde de flinkeste ansatte og skape et miljø hvor det oppmuntres til samarbeid og innovasjon.

Hvordan løse plassmangel

Når et firma vokse er det ofte nødvendig å ansette flere folk. Betyr dette nødvendigvis at man trenger mer plass? Det har de siste årene vært mye snakk om nødvendigheten av å inkorporere fellesområder i nye planløsninger. Det ideelle er å ha en kombinasjon av nok fellesområder slik at de ansatte blir oppmuntret til å samarbeide, samtidig som man hver enkelt ansatt har sitt eget område hvor de kan fokusere og konsentrere seg. Men hvor mye plass trenger hver person?

Ifølge en studie fra CoreNet Global Corporate Real Estate 2020 av fem hundre kontorbygg-eiere så har standarden endret seg fra 21 kvadratmeter per person i 2010, til 16 kvadratmeter i 2012, og man regner med å nå 14 kvadratmeter i 2017. I tillegg svarte 40 prosent av respondentene at man ønsket å komme under 9 kvadratmeter per person.

Mindre plass per ansatt betyr også et mindre karbonavtrykk. Mange faktorer gjør det mulig å spare plass, blant annet ny teknologi. For eksempel kan ledelsesstillinger bli gjort fra andre byer, via ny teknologi. Konsulenter kan også typisk kommunisere via videostrømming etc. og bo i andre byer.

Fleksibilitet er også blitt svært viktig. Kundene forventer dette, og man er begynt å tilby de ansatte den samme muligheten. Man har de siste årene i større grad åpnet for at ansatte kan jobbe hjemmefra, dette betyr færre biler på veiene, mindre svinn i produksjon, og det anerkjenner at foreldre innimellom trengs hjemme med familien. Ifølge Gallup er det slik at de som jobber hjemmefra ofte jobber flere timer enn hva de som er på kontoret gjør.

Tiltrekke og beholde de beste ansatte

Det kan være lettere å beholde og tiltrekke seg flinke ansatte om ditt firma prøver å ha en positiv påvirkning på samfunnet rundt. Ifølge en studie fra Net Impact’s Talent Report så sier flere respondenter at det er viktig å ha en jobb som har en positiv påvirkning på verden. Denne faktoren er nummer tre på listen, bak finansiell trygghet og ekteskap. Studien viser at 45 prosent av ansatte som har jobbet direkte med en tjeneste eller et produkt som har en positiv påvirkning på verden er veldig fornøyde med jobben sin, sammenliknet med de 29 prosent som sier det motsatte.

Men det handler ikke bare om hva vi jobber med, men også hvor vi jobber. Man ser at unge ansatte helst ønsker å jobbe i urbane sentrum hvor det er liv og røre. Samtidig er det svært vanlig at de unge ansatte selv bor i leiligheter i sentrum, og derfor vil ha kort reisevei til jobb. Dette passer også godt med mange byers visjon om å ha miljøvennlige og “grønne” urbane sentrum.

Skap et miljø som oppmuntrer til samarbeid

Miljøvennlig design skaper sunne og trygge miljøer og rammer. Det kan for eksempel være positivt å bygge om tidligere avlukkede kontorplasser til nye fellesområder som oppmuntrer til samarbeid og kreative løsninger. I disse områdene kan man for eksempel ha ergonomiske stoler, stå-pulter og andre smarte løsninger. Disse løsningene burde fortrinnsvis være laget av miljøvennlige materialer eller gjenbruk.

Et slikt miljø vil mest sannsynlig forsterke samarbeidet blant de ansatte og tiltrekke seg nye, flinke ansatte som deler de samme verdiene som firmaet. Samtidig vil man også beholde de eksisterende ansatte som føler at de utgjør en positiv forskjell for samfunnet, samtidig som man sparer plass.

 

Privacy Policy