Bærekraftig arbeidsmiljø er lønnsomt

Få dine ansatte til å blomstre!

Det er bevist at glade ansatte produserer mer enn misfornøyde ansatte i det lange løp. De dukker alltid opp på jobb, det er mindre sannsynlig at de slutter, de gjør mer enn hva som kreves av dem og de tiltrekker seg kolleger som er like dedikerte som dem selv.

Hva betyr det egentlig å være glad i jobben sin? Det handler ikke om å være tilfreds, men heller om å blomstre. Dette innebærer ansatte som ikke bare er tilfredse og produktive, men som også er involvert i å stake ut og forme, både deres egen og, firmaets fremtid. Ansatte som blomstrer har masse energi, men vet hvordan man unngår å bli utbrent. Studier har funnet at ansatte som oppfyller vilkårene for å kalles “blomstrende” hadde 16 prosent bedre ytelse på arbeidsplassen, 125 prosent mindre sjanse for å bli utbrent og de hadde færre legebesøk og mindre fravær.

Når man snakker om en ansatt som blomstrer er det spesielt to faktorer som er viktige. Den første er vitalitet; følelsen av å være levende, lidenskapelig og begeistret. Ansatte som har vitalitet skaper positiv energi hos seg selv og hos sine kolleger. Firmaer skaper vitalitet ved å gi de ansatte følelsen av at de utgjør en forskjell hver dag.

Den andre faktoren er læring; veksten som kommer fra å lære nye ting og få nye evner. Læring kan gi en ansatt et teknologisk fortrinn og status som ekspert innen et fagfelt. Det kan også skape en positiv spiral, det vil si at en person som stadig utvikler ferdighetene sine har mer tro på deres eget potensial for videre vekst.

Disse to faktorene fungerer i symbiose, om man har den ene uten den andre er det mest sannsynlig ikke bærekraftig og kan skade ytelsen i det lange løp.

Å lære nye ferdigheter kan for eksempel skape momentum for den enkelte ansatte, men uten lidenskap kan det føre til utbrenthet. Den ansatte må se det videre potensialet og bruksområdet for hva han eller hun har lært.

Om du har vitalitet alene og ikke mulighet til å lære deg nye ting eller påta deg nye oppgaver, så kan det lett bli repetitivt og kjedelig.

Kombinasjonen av disse to faktorene derimot, fører til at ansatte leverer resultater og finner nye måter å vokse på. Arbeidet er tilfredsstillende ikke bare fordi de leverer gode resultater, men også fordi de har en påvirkning på sin egen og firmaets fremtid. Kort sagt så blomstrer de, og energien deres smitter over på kollegene deres.

Hvordan kan et firma hjelpe de ansatte å blomstre?

Noen ansatte blomstrer uansett kontekst. De bygger naturlig opp vitalitet og læring i jobben sin og inspirerer de rundt seg. En smart sjef vil se etter disse personene når de hyrer nye ansatte. Men de fleste ansatte blir påvirket av miljøet rundt. Sjefers kan dermed skape et miljø som legger til rette for at de ansatte kan blomstre. Spesielt fire mekanismer skaper et godt miljø for ansatte: Ansvarsfordeling, informasjonsdeling, minimering av dårlig oppførsel og tilbakemeldinger. Hvis man for eksempel lar de ansatte ta avgjørelser, men gir de ufullstendig informasjon eller lar dem være sårbare for fiendtlige reaksjoner, så vil de lide heller enn å blomstre.

La de ta avgjørelser selv: Om du gir de ansatte mer ansvar, vil de også føle mer ansvar og jobbe hardere.

Gi de ansatte det store bildet: Å jobbe i et vakuum er dårlig for moralen, om de ser påvirkningen av arbeidet sitt vil de være mer innovative og produktive.

Slå ned på mobbing og hersketeknikker: Ansatte som er utsatt for slike ubehageligheter vil jobbe mindre enten ubevisst eller bevisst.

Gi tilbakemelding: Tilbakemelding skaper læringsmuligheter og er viktig for å fjerne usikkerhet hos den enkelte ansatte.

Privacy Policy