Bærekraftige kontorbygg er lønnsomt

«Grønne» kontorbygg

Miljøvennlige kontorbygg handler like mye om å spare kostnader som å redde planeten, flere og flere firma tenker miljøvennlig når de bygger sitt nye kontorbygg.

Store bedrifter har lenge brukt hovedkontorene sine for å understøtte eller endre sitt image utad. De store og opulente bygningene i New York og London som huser de respektive landenes største banker er ingen tilfeldighet. Nytt er det allikevel at flere firmaer nå bygger kontorbygg som viser frem deres “grønne” og miljøvennlige identitet.

One Angel Square er et godt eksempel på nettopp dette, dette er det nye hovedkvarteret til Co-operative Group og har fått verdens høyeste score på BREEAM, den internasjonale skalaen for miljøvennlige bygg. Det nye bygget handler om å underbygge merkevaren til firmaet som et progressivt firma.

One Angel Square er designet for å bruke halvparten av energien og 80 prosent mindre karbon enn det forrige hovedkvarteret. Vedlikeholdskostnader har også sunket med en tredjedel. På gateplan har de tre gigantiske rør som suger 50.000 liter frisk luft ned i bakken hvert sekund, luften blir så varmet opp eller kjølt ned, avhengig av sesong, av jordens egen temperatur.  Så blir luften distribuert rundt i bygningen, dermed er det unødvendig med oppvarming eller air condition.

En glassfasade med doble plater gir isolasjon på vinteren og ventilerer på sommeren. I tillegg har man et kombinert system for varme og elektrisitet drevet av rapsolje som genererer all elektrisiteten som bygget bruker. Overflødig elektrisitet går tilbake til strømnettet. Man har også resirkuleringssystemer for gjenbruk av vann og regnvann.

Sjefen for energi og miljø i selskapet sier at dette handler om etiske forpliktelser, merkevaren, men også om å halvere kostnadene knyttet til forbruk og strøm.

Varmt eller kaldt

Når man skal kutte ned på forbruk og utslipp kan man ikke bare kjøpe mange forskjellige grønne løsninger, man må være sikker på at de teknologiske løsningene fungerer sammen.

Samlet står oppvarming og ventilering for 57 prosent av karbonutslippene blant kontorbygg i Storbritannia. Dette høye tallet skyldes at oppvarming og nedkjøling ofte er drevet av to ulike systemer som konkurrerer mot hverandre. Dette er bortkastet energi og kan skape ubehag for de ansatte. Nøkkelen ligger i å ha integrerte systemer som fungerer i symbiose.

Noe av det viktigste med moderne og integrerte varme- og nedkjølingsystemer er å ta i bruk det som tidligere ville vært “overflødig varme”, for eksempel fra IT-systemer, nedkjøling og vifter. Denne varmen kan bli gjenbrukt til å lage varmt vann eller oppvarming i andre deler av bygningen.

Slike integrerte systemer bruker i økende grad teknologi som lar bygningseiere styre temperaturen inne i bygninger og regne ut for mye kapasitet som trengs i den enkelte bygningen. Dermed kan man justere nedkjøling og oppvarming for å redusere forbruk og avfall.

Disse systemene gjør det også mulig å se hvor i systemet man kan spare kostnader. Andre termiske modeller kan vise hvor det ligger muligheter for gjenbruk av overflødig varme. Den medfølgende nedgangen i regninger og forbruk gjør at installeringen av slike dyre systemer vil bli tjent inn nokså fort.

Slike grønne hovedkvarter har også indirekte positiv påvirkning på miljøet og klima. Co-operative Group bruker for eksempel nå LED-belysning og ekstern IT-lagring, i tillegg til andre moderne og energi-effektive teknologier og løsninger. Sjefene for selskapet har uttalt at de i designfasen var bevisste på at de ville skape noe som kunne repliseres av andre selskaper i fremtiden. One Angel Square har dermed påvirket langt flere enn bare selskapet og dets ansatte, men har inspirert andre aktører til å være innovative og grønne. Det er etter åpningen av bygget svært mange selskap som har ytret interesse om å skape et lignende hovedkvarter for å huse sine ansatte.

Privacy Policy